Participa als 21 dies del Garrotxa Approp!

Un sorteig de 50 € cada dia per passar el Garrotxa Approp!

Diuen que un hàbit s’agafa en 21 dies. 21 dies fent un esport, menjant quelcom o fent servir una app que t’ajuda a estalviar!

Del dia 1 al 21 de març, fes una compra diària amb l’Approp i podràs entrar al sorteig de 50 € cada dia!

En menys d’un mes sortejarem 1.050 € entre tots els proppers que facin compres amb l’Approp i encertin la pregunta que se’ls farà a través l’app. El funcionament serà el següent: amb la primera compra del dia en què l’usuari passi el Garrotxa Approp, li apareixerà a l’app una pregunta sobre el projecte. Si l’usuari l’encerta, entrarà automàticament al sorteig de 50 € del dia. Si no l’encerta podrà obtenir una altra oportunitat de resoldre la mateixa pregunta si fa una altra compra el mateix dia. I així cada dia fins al 21 de març!

Vols més detalls? Dona un cop d’ull a les bases!

BASES DE PARTICIPACIÓ I REQUISITS

La  campanya  “21 dies del Garrotxa Approp”  consisteix en el sorteig d’un val de 50 € cada dia entre tots aquells proppers que responguin correctament la pregunta diària que els apareixerà a l’app després de fer la primera compra del dia, entre l’1 i el 21 de març de 2024.

Funcionament:

 1. Poden participar-hi tots els usuaris registrats a l’aplicació Garrotxa Approp (www.garrotxaapprop.cat) majors de 16 anys.
 2. La campanya començarà l’1 de març de 2024 i es premiarà un/a propper cada dia fins al 21 de març (aquest inclòs).
 3. La pregunta del dia apareixerà amb la primera compra realitzada del dia i si s’encerta, no apareixerà més fins l’endemà, encara que es facin més compres. Si no s’encerta, amb cada compra, tornarà a aparèixer la pregunta fins que l’usuari l’encerti.
 4. El o la propper guanyador s’escollirà amb un sorteig digital totalment aleatori entre tots els qui encertin la resposta i es comunicarà cada matí del dia següent a través del canal d’Instagram del projecte i per les vies de contacte de l’usuari: correu electrònic i telèfon mòbil introduïts a l’app.
 5. L’equip de gestió del projecte es posarà en contacte amb la persona guanyadora per oferir-li el premi a través d’una notificació a través de l’app, el correu electrònic vinculat a la compte i el número de mòbil en cas que el tingui introduït a l’app. En el cas que no l’accepti o que no respongui en 48 hores, es tornarà a sortejar el premi i s’extraurà un nou guanyador.
 6. La  campanya  contempla un únic guanyador o guanyadora cada dia que no podrà tornar a ser escollit durant la campanya, de tal manera que al llarg de la campanya 21 dies hi haurà 21 persones premiades.
 7. La persona premiada rebrà un val de 50 € que es podrà gastar només als  establiments  adherits  a l’aplicació i fent ús del Garrotxa Approp. Els 50 € es podran gastar en una o diverses compres.
 8. El val de 50 € no és bescanviable per l’import en efectiu.
 9. La data límit per gastar els 50 € serà de 6 mesos a partir de la recepció del val. Si  en  aquesta  data  no  s’han  gastat  els  50 €  del  premi, els diners caducaran i retornaran al compte del Garrotxa Approp per a campanyes de promoció i dinamització de l’app.
 10. El mecanisme per participar serà el següent: l’usuari haurà de fer clic a la icona que li apareixerà al costat de la guardiola. Aquesta icona apareixerà després de la primera compra del dia i desapareixerà a les 23:59 h. Per tant, l’usuari tindrà temps fins llavors per participar en la campanya. Passada aquesta hora, haurà perdut l’oportunitat i caldrà que esperi l’endemà per realitzar una compra de nou.
 11. En cas que el propper no tingui cobertura quan realitza la compra, la icona per participar li apareixerà quan n’aconsegueixi.
 12. Totes  les  compres  que  es  realitzin  a  través  de  l’aplicació  acumularan  el 3%  de  descompte  de  l’import  total,  tal  com estableixen les condicions generals del projecte Garrotxa Approp.
 13. Per gaudir de la campanya cal tenir actualitzada l’aplicació Garrotxa Approp en l’última versió disponible i haver introduït el seu número de telèfon a l’aplicació.
 14. Només es podrà ser guanyador/a del premi si no s’ha estat premiat en cap de les altres promocions del Garrotxa Approp durant l’any 2024, excepte de la ruleta del Garrotxa Approp.

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

El Garrotxa Approp és un projecte impulsat per l’associació pel Foment del consum local que compte amb la col·laboració de l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa, l’Associació  de  Comerciants  d’Olot,  la  Plaça  Mercat  d’Olot,  Turisme  Garrotxa, Dinàmig, el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot; i amb el suport de Cercle Euram, l’Associació de Joves Empresaris de la Garrotxa i el Fòrum de Bianya.

La  titularitat  de  l’aplicació  Garrotxa  Approp  correspon  a  DinàmiG  (Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa) i l’Ajuntament d’Olot n’és el titular de les dades.

L’Associació per al foment del consum local de la Garrotxa té amb relació a aquesta campanya  la  condició  de  tercer  encarregat  del  tractament  de  dades  de  caràcter personal.  Per  tant,  s’ajustarà  la  seva  actuació  en aquest  àmbit  a  la  Llei  Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD).

Es  pot  consultar  la  política  de  privacitat  a http://www.garrotxaapprop.cat/politica-privacitat