Gasta la teva guardiola de l’Approp i entra a un sorteig de 100 €!

Torna la setmana de la rauxa

Del 23 al 29 de setembre, si gastes el que tens acumulat a la guardiola de l’Approp, entraràs al sorteig d’un val de 100 € per gastar als establiments del Garrotxa Approp!

T’expliquem com!

Del 23 al 29 de setembre, si descarregues la teva guardiola de l’Approp en qualsevol dels establiments adherits i la deixes amb menys de 5 €, entraràs al sorteig de 100 €, per gastar en els establiments associats. Alerta! Per entrar al sorteig cal que, a més de passar l’Approp, descomptis l’import de la compra de la teva guardiola virtual!

VOLS MÉS DETALLS?

Funcionament:

 1. Del 23 al 29 de setembre de 2024, quan un usuari del Garrotxa Approp validi l’app i utilitzi els diners de la seva guardiola per comprar un producte o servei en qualsevol dels establiments adherits, deixant la seva guardiola a menys de 5, entrarà al sorteig d’un val de 100 € per gastar en els establiments adherits.
 2. La campanya començarà a les 00 h del 23 de setembre i finalitzarà a les 24 h del 29 de setembre de 2024. Totes les compres amb descompte de guardiola fora d’aquest termini, no entraran al sorteig.
 3. El propper que vulgui participar al sorteig haurà de quedar amb la guardiola a menys de 5 € en acabar la campanya (00:00 h del 29 de setembre) i haurà d’haver descomptat alguna compra de la seva guardiola durant la setmana de la campanya.
 4. Poden participar-hi tots els usuaris registrats a l’aplicació Garrotxa Approp (www.garrotxaapprop.cat) majors de 16 anys.
 5. Cada usuari que descompti la seva guardiola, sigui quina sigui la quantitat de diners que tingués acumulada i la deixi a menys de 5 €, entrarà al sorteig amb una sola participació, independentment de les compres que hagi fet per buidar la guardiola.
 6. El premi consisteix en un únic val de 100 € i no és bescanviable per l’import en efectiu. Es carregarà automàticament a la guardiola de l’usuari i es podrà gastar a través del Garrotxa Approp en tots els establiments que en formen part. El premi té un any de validesa.
 7. L’equip de gestió del projecte es posarà en contacte amb la persona guanyadora per oferir-li el premi a través d’una notificació a través de l’app, el correu electrònic vinculat a la compte i el número de mòbil en cas que el tingui introduït a l’app. En el cas que no l’accepti o que no respongui en 48 hores, es tornarà a sortejar el premi i s’extraurà un nou guanyador.
 8. Per gaudir de la campanya cal tenir actualitzada l’aplicació Garrotxa Approp en l’última versió disponible.
 9. Totes  les  compres  que  es  realitzin  a  través  de  l’aplicació  acumularan  el 3%  de  descompte  de  l’import  total,  tal  com estableixen les condicions generals del projecte Garrotxa Approp.
 10. Per gaudir de la campanya cal tenir actualitzada l’aplicació Garrotxa Approp en l’última versió disponible i haver introduït el seu número de telèfon a l’aplicació.
 11. Només es podrà ser guanyador/a del premi si no s’ha estat premiat en cap de les altres promocions del Garrotxa Approp durant l’any 2024, excepte de la ruleta del Garrotxa Approp.

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

El Garrotxa Approp és un projecte impulsat per l’Associació pel Foment del consum local que compta amb la col·laboració de l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa, l’Associació  de  Comerciants  d’Olot,  la  Plaça  Mercat  d’Olot,  Turisme  Garrotxa, Dinàmig, el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot, així com amb el suport de Cercle Euram, l’Associació de Joves Empresaris de la Garrotxa i el Fòrum de Bianya.

La  titularitat  de  l’aplicació  Garrotxa  Approp  correspon  a  DinàmiG  (Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa), i l’Ajuntament d’Olot n’és el titular de les dades.

L’Associació pel Foment del consum local de la Garrotxa té la  condició  de  tercer  encarregat  del  tractament  de  dades  de  caràcter personal dins del marc d’aquesta campanya.  Per  tant,  s’ajustarà  la  seva  actuació  en aquest  àmbit  a  la  Llei  Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD).

Es  pot  consultar  la  política  de  privacitat  a http://www.garrotxaapprop.cat/politica-privacitat