Engreixa el porquet – sorteig 25 € a instagram

Segueix-nos a @garrotxa.approp, fes m’agrada i comenta la publicació i entraràs al sorteig d’un val de 25 €!

Entra al perfil d’Instagram del projecte Garrotxa Approp, segueix el perfil, fes “M’agrada” a la publicació del sorteig i deixa un comentari etiquetant una persona que creguis que ha de descobrir el projecte, i entraràs al sorteig d’un val de 25 € directes a la teva guardiola. Campanya vàlida del 12 al 14 de setembre de 2023.

_

BASES DE PARTICIPACIÓ I REQUISITS

  1. Del 12 al 14 de setembre 2023, entra al perfil d’Instagram del Garrotxa Approp @garrotxa.approp, segueix-lo, fes “M’agrada” i un comentari etiquetant a qui tu vulguis en el post del sorteig que estarà activat els dies de la campanya.
  2. Com més comentaris, més possibilitats de guanyar el sorteig.
  3. Poden participar-hi tots els usuaris registrats a l’aplicació Garrotxa Approp (www.garrotxaapprop.cat) majors de 16 anys.
  4. El sorteig del val es realitzarà en els dies posteriors a la finalització de la campanya.
  5. La quantia del premi seran 25 € i no és bescanviable per l’import en efectiu.
  6. Se li farà arribar a la persona guanyadora un codi perquè pugui introduir-lo a l’aplicació Garrotxa Approp i rebre els diners a la seva guardiola digital.
  7. Si la persona guanyadora té el perfil privat a Instagram és possible que hagi d’acceptar sol·licitud de seguiment abans que puguem contactar-hi per donar-li el xec regal.
  8. Si la persona guanyadora no respon passades 48 h de l’enviament del missatge via Instagram, se saltarà a la següent guanyadora.
  9. Queden prohibits els perfils falsos, tant per optar al premi com per etiquetar-nos per obtenir més participacions.
  10. Es contactarà la persona guanyadora des del perfil d’Instagram del Garrotxa Approp @garrotxa.approp. Cap altra via de contacte serà vàlida per obtenir el premi.

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

El Garrotxa Approp és un projecte impulsat per l’associació pel Fomentdel consum local que compte amb la col·laboració de l’Associaciód’Hostalatge de la Garrotxa, l’Associació de Comerciants d’Olot, laPlaça Mercat d’Olot, Turisme Garrotxa, Dinàmig, el Consell Comarcal dela Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot; i amb el suport de Cercle Euram,l’Associació de Joves Empresaris de la Garrotxa i el Fòrum de Bianya.

La titularitat de l’aplicació Garrotxa Approp correspon a DinàmiG(Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa) i l’Ajuntamentd’Olot n’és el titular de les dades. 

L’Associació per al foment del consum local de la Garrotxa té ambrelació a aquesta campanya la condició de tercer encarregat deltractament de dades de caràcter personal. Per tant, s’ajustarà la sevaactuació en aquest àmbit a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels dretsdigitals, i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i delConsell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les personesfísiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliurecirculació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE(RGPD).

Consulteu aquí la Política de privacitat