Demostra que ho saps tot jugant amb el Garrotxa Approp i guanyant 25 € cada 30 minuts!

L’1 de maig, tens una cita amb el Garrotxa Approp a la plaça Major d’Olot. Vine a jugar al joc del Garrotxa Approp, encerta la pregunta i participa en el sorteig de 25 € cada mitja hora!

T’expliquem com!

De les 11 a les 14 h i de les 16 a les 19 h del dilluns 1 de maig de 2023 podràs participar en el joc del Garrotxa Approp a la plaça Major d’Olot, en el marc de la Fira de l’1 de maig.

Podràs tirar el dau del Garrotxa Approp i respondre una pregunta sobre el projecte. Si l’encertes, podràs introduir una butlleta a l’urna i cada mitja hora se sortejarà un val de 25 € per gastar en establiments adherits a l’app.

Si no tens sort, no perdis l’esperança: segueix tirant el dau i demostrant que ho saps tot del  Garrotxa Approp!

BASES DE PARTICIPACIÓ I REQUISITS

 1. L’1 de maig de 2023 de les 11 a les 14 h i de les 16 a les 19 h a la plaça Major d’Olot, en el marc de la Fira de l’1 de maig, tindrà lloc el joc del Garrotxa Approp.
 2. El joc consisteix a tirar el dau del Garrotxa Approp i respondre una pregunta sobre la categoria que hagi sortit amb relació al projecte.
 3. En cas d’encertar la pregunta, la persona podrà introduir una butlleta amb les seves dades a dins de l’urna indicada.
 4. Cada mitja hora (aproximadament) s’extraurà una butlleta de l’urna de manera aleatòria i hi haurà una persona guanyadora d’un val de 25 € que se li farà arribar per whatsapp al telèfon mòbil que hagi introduït a la butlleta.
 5. Si la butlleta extreta és d’una persona que ja ha guanyat un premi del Garrotxa Approp durant la jornada, s’extraurà una altra butlleta. Només es pot guanyar un val de 25 € del Garrotxa Approp durant l’1 de maig.
 6. En total se sortejaran 12 vals de 25 € que no seran bescanviables per l’import en efectiu: només es podran gastar a través dels establiments adherits al projecte.
 7. Els vals tenen una caducitat d’un any natural. Passat aquest temps es retornaran al projecte.
 8. Els participants podran tirar el dau i respondre diverses preguntes. Tot i així, com a màxim es podran introduir 5 butlletes de la mateixa persona a l’urna.
 9. Les persones encarregades del joc del Garrotxa Approp i l’organització de la Fira es reserven el dret de poder cancel·lar la participació a qui ho considerin oportú, ja sigui per mal comportament o per raons d’ordre públic. També es reserven el dret de fer modificacions en la normativa del joc amb la intenció de millorar-lo o fer-lo més amè.
 10. Poden participar-hi tots els usuaris registrats a l’aplicació Garrotxa Approp (www.garrotxaapprop.cat) majors de 16 anys. Si les persones participants no tenen baixada l‘aplicació, podran descarregar-se-la entrant a la web garrotxaapprop.cat.
 11. Les persones menors d’edat podran participar en el joc del Garrotxa Approp tirant el dau o responent les preguntes sempre que vagin acompanyades d’una persona adulta. A la butlleta només hi podran introduir les dades, les persones majors de 16 anys.
 12. L’urna de butlletes no es buidarà fins el final del dia.
 13. Totes  les  compres  que  es  realitzin  a  través  de  l’aplicació  acumularan  el percentatge  de  descompte  de  l’import  total,  tal com estableixen les condicions generals del projecte Garrotxa Approp.
 14. Les persones participants en el joc del Garrotxa Approp de l’1 de maig accepten que les seves dades personals s’emmagatzemin per ús intern del projecte i accepten que se les contacti per whatsapp per poder rebre el premi en cas de guanyar-lo. També accepten que se les pugui fotografiar per fer comunicació del projecte a través de xarxes socials o altres mitjans digitals.

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

El Garrotxa Approp és un projecte impulsat per l’associació pel Fomentdel consum local que compte amb la col·laboració de l’Associaciód’Hostalatge de la Garrotxa, l’Associació de Comerciants d’Olot, laPlaça Mercat d’Olot, Turisme Garrotxa, Dinàmig, el Consell Comarcal dela Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot; i amb el suport de Cercle Euram,l’Associació de Joves Empresaris de la Garrotxa i el Fòrum de Bianya.

La titularitat de l’aplicació Garrotxa Approp correspon a DinàmiG(Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa) i l’Ajuntamentd’Olot n’és el titular de les dades. 

L’Associació per al foment del consum local de la Garrotxa té ambrelació a aquesta campanya la condició de tercer encarregat deltractament de dades de caràcter personal. Per tant, s’ajustarà la sevaactuació en aquest àmbit a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels dretsdigitals, i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i delConsell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les personesfísiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliurecirculació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE(RGPD).

Consulteu aquí la Política de privacitat