Gaudeix de les activitats de CULTURA I OCI del Garrotxa Approp i guanya 100 €!

De l’1 de juliol al 30 de setembre, si valides el Garrotxa Approp en dues activitats de la categoria de CULTURA I OCI diferents, entraràs al sorteig de 100 € per gastar als establiments de l’app! 

Campanya juliol 23 Garrotxa Approp

T’expliquem com!

De l’1 de juliol al 30 de setembre, si valides el Garrotxa Approp en dues activitats de la categoria de CULTURA I OCI diferents entraràs al sorteig de 100 € directes a la teva guardiola, per gastar en els establiments associats. Alerta! Per cada activitat que participis durant aquests tres mesos, guanyaràs participacions extres!

BASES DE PARTICIPACIÓ I REQUISITS

  1. De l’1 de juliol al 30 de setembre de 2023, quan un usuari del Garrotxa Approp realitzi dues compres en establiments diferents de la categoria de cultura i oci i validi el QR de l’app, entrarà al sorteig d’un val de 100 € per gastar en els establiments adherits.
  2. La campanya començarà a les 00 h de l’1 de juliol i finalitzarà a les 24 h del 30 de setembre de 2023.
  3. Per cada activitat o compra en oci i cultura de l’Approp, l’usuari rebrà una participació en el sorteig, però per poder participar-hi, ha de fer, com a mínim, dues activitats en establiments d’oci i cultura diferents. Per tant, d’entrada cada usuari participarà amb dues participacions en el sorteig.
  4. Poden participar-hi tots els usuaris registrats a l’aplicació Garrotxa Approp (www.garrotxaapprop.cat) majors de 16 anys.
  5. Com més compres es realitzin en establiments de la categoria de cultura i oci, més participacions es podran tenir per al sorteig del val de 100 €.
  6. El premi no és bescanviable per l’import en efectiu. Es carregarà automàticament a la guardiola de l’usuari i es podrà gastar a través del Garrotxa Approp en tots els establiments que en formen part. El premi té un any de validesa.
  7. Per gaudir de la campanya cal tenir actualitzada l’aplicació Garrotrxa Approp en l’última versió disponible.
  8. Totes  les  compres  que  es  realitzin  a  través  de  l’aplicació  acumularan  el percentatge  de  descompte  de  l’import  total,  tal com estableixen les condicions generals del projecte Garrotxa Approp.
  9. Només es podrà obtenir el val guanyador si no s’ha estat benefactor de cap altre val del Garrotxa Approp durant el 2023.

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

El Garrotxa Approp és un projecte impulsat per l’associació pel Fomentdel consum local que compte amb la col·laboració de l’Associaciód’Hostalatge de la Garrotxa, l’Associació de Comerciants d’Olot, laPlaça Mercat d’Olot, Turisme Garrotxa, Dinàmig, el Consell Comarcal dela Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot; i amb el suport de Cercle Euram,l’Associació de Joves Empresaris de la Garrotxa i el Fòrum de Bianya.

La titularitat de l’aplicació Garrotxa Approp correspon a DinàmiG(Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa) i l’Ajuntamentd’Olot n’és el titular de les dades. 

L’Associació per al foment del consum local de la Garrotxa té ambrelació a aquesta campanya la condició de tercer encarregat deltractament de dades de caràcter personal. Per tant, s’ajustarà la sevaactuació en aquest àmbit a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels dretsdigitals, i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i delConsell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les personesfísiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliurecirculació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE(RGPD).

Consulteu aquí la Política de privacitat