Guanya 25 € escollint el teu establiment del Garrotxa Approp preferit!

Un any més, volem premiar els millors establiments del Garrotxa Approp i necessitem la teva ajuda. Per escollir els guanyadors tindrem en compte el nombre de vegades que passen l’app, la fidelització i, per descomptat, el teu  criteri. Per això, necessitem que responguis l’enquesta següent (2 minuts) i entraràs automàticament al sorteig de 25 € per gastar a través de l’app.

Vols saber com ho farem?

Durant el mes de desembre de 2024 es repartiran els premis Garrotxa Approp als establiments guanyadors. Aquest any escollirem 6 premiats; el millor de les categories següents: comerç d’alimentació, comerç no alimentari, establiment de serveis, allotjament, establiment de restauració i activitat d’oci i cultura. Per escollir-los, tindrem en compte el nombre de vegades que passen l’app, la fidelització i el  criteri dels proppers.  Respon aquesta enquesta entre el 15 i el 30 de novembre on et preguntem pel teu establiment preferit i, només per respondre, ja entres al sorteig de 25 € per gastar a través de l’app!

VOLS MÉS DETALLS?

Funcionament:

 1. Durant el mes de desembre de 2024 es farà entrega dels premis Garrotxa Approp als establiments adherits a l’app.
 2. Els establiments podran participar en les categories de comerç d’alimentació, comerç no alimentari, establiment de serveis, allotjament, establiment de restauració i activitat d’oci i cultura. Cada categoria obtindrà un sol premi en el que s’haurà tingut en compte la fidelització dels proppers, major utilització de l’app i la preferència dels proppers.
 3. Pel fet de ser establiments adherits al projecte, ja opten als premis. No han de fer cap inscripció per poder-hi participar.
 4. Per l’atorgament dels premis es tindrà en compte:
  1. Fidelització dels proppers: els proppers que van més d’una vegada als establiments, segons dades de l’aplicació de l’1 de desembre de 2023 al 30 de novembre de 2024.
  2. Major utilització de l’app: nombre de vegades hagi fet ús del Garrotxa Approp, segons dades de l’aplicació de l’1 de desembre de 2023 al 30 de novembre de 2024.
  3. Preferit dels proppers: durant l’última quinzena de novembre de 2024 (del 15 al 30 de novembre), els proppers podran contestar una enquesta, puntuant els seus establiments preferits de cadascuna d’aquestes categories: comerç d’alimentació, comerç no alimentari, establiment de serveis, allotjament, establiment de restauració i activitat d’oci i cultura.
 5. Els proppers que participin en l’enquesta per escollir els establiments preferits, entraran en un sorteig per guanyar 25 € per gastar en els establiments adherits.
 6. El sorteig dels 25 € es realitzarà durant el mes de desembre.
 7. L’equip de gestió del projecte es posarà en contacte amb la persona guanyadora per oferir-li el premi a través d’una notificació a través de l’app. En el cas que no l’accepti o que no respongui en 48 hores, es tornarà a sortejar el premi i s’extraurà un nou guanyador.
 8. Poden participar en l’enquesta tots els usuaris registrats a l’aplicació Garrotxa Approp (www.garrotxaapprop.cat) majors de 16 anys.
 9. Cada persona només pot contestar una vegada l’enquesta i tindrà una sola participació en el sorteig.
 10. Els premis no són bescanviables per l’import en efectiu. Es carregaran automàticament a la guardiola de l’usuari i es podran gastar a través del Garrotxa Approp en tots els establiments que en formen part.
 11. Per gaudir de la campanya cal tenir actualitzada l’aplicació Garrotxa Approp en l’última versió disponible.
 12. La data límit per gastar el premi serà el 30 de juny de 2025.
 13. Totes  les  compres  que  es  realitzin  a  través  de  l’aplicació  acumularan  el percentatge  de  descompte  de  l’import  total,  tal com estableixen les condicions generals del projecte Garrotxa Approp
 14. Només es podrà ser guanyadora del premi si no s’ha estat premiat en cap de les altres promocions del Garrotxa Approp durant l’any 2024, excepte de la ruleta del Garrotxa Approp.
 15. El premi per cada establiment guanyador consistirà en visualització extra a l’Instagram del projecte (@garrotxa.approp), un sorteig pagat al mateix perfil @garrotxa.approp valorat en 25 € (o un premi de valor equivalent en cas de no poder-se fer el sorteig), així com la presència del nom de l’establiment a La Comarca d’Olot.
 16. Cada establiment podrà rebre només un reconeixement.

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

El Garrotxa Approp és un projecte impulsat per l’Associació pel Foment del consum local que compta amb la col·laboració de l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa, l’Associació  de  Comerciants  d’Olot,  la  Plaça  Mercat  d’Olot,  Turisme  Garrotxa, Dinàmig, el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot, així com amb el suport de Cercle Euram, l’Associació de Joves Empresaris de la Garrotxa i el Fòrum de Bianya.

La  titularitat  de  l’aplicació  Garrotxa  Approp  correspon  a  DinàmiG  (Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa), i l’Ajuntament d’Olot n’és el titular de les dades.

L’Associació pel Foment del consum local de la Garrotxa té la  condició  de  tercer  encarregat  del  tractament  de  dades  de  caràcter personal dins del marc d’aquesta campanya.  Per  tant,  s’ajustarà  la  seva  actuació  en aquest  àmbit  a  la  Llei  Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD).

Es  pot  consultar  la  política  de  privacitat  a http://www.garrotxaapprop.cat/politica-privacitat