Guanya un viatge a una ciutat europea!

Comença l’aventura, t’apuntes?

Si tens entre 18 i 25 anys, el mes de setembre entra en el sorteig d’un viatge per a dues
persones a una ciutat europea sorpresa!

_

El sorteig de setembre del Garrotxa Approp consisteix en un viatge amb destí sorpresa en
una ciutat europea de 3 dies, amb vol i hotel amb esmorzar per a dues persones (majors de
16 anys).
Entraran en el sorteig tots els usuaris entre 18 i 25 anys que validin el Garrotxa Approp en
almenys 1 compra i segueixin el perfil d’Instagram del @garrotxa.approp facin un “m’agrada” i
un comentari etiquetant a la persona amb qui els agradaria anar de viatge a la
publicació d’Instagram
entre l’1 i el 30 de setembre (ambdós inclosos).

_

FUNCIONAMENT

 1. Poden participar-hi tots els usuaris registrats a l’aplicació Garrotxa Approp entre 18 i 25 anys (nascuts entre 2004 i 1997).
 1. Per entrar en el sorteig l’usuari ha d’haver realitzat com a mínim 1 compra en
  qualsevol dels adherits a l’aplicació i també cal que segueixin el perfil d’Instagram del projecte, facin un “m’agrada” i un comentari etiquetant a la persona amb qui els agradaria anar de viatge a la publicació d’Instagram, tot entre l’1 i el 30 de setembre de 2022 (ambdós inclosos). Com més compres es realitzin, més possibilitats de ser la persona guanyadora, independentment de l’import gastat.
 2. La durada de la campanya és de l’1 al 30 de setembre de 2022.
 3. A partir de les dades extretes del gestor de l’app, el sorteig es portarà a terme i es
  comunicarà la persona guanyadora a partir del 3 d’octubre de 2022 a través de les xarxes
  socials (IG @garrotxa.approp) i de l’apartat notícies de l’app.
 4. La campanya contempla un únic guanyador que rebrà el premi i podrà escollir un
  acompanyant de més de 16 anys per viatjar a una ciutat europea.
 5. El premi consisteix en una escapada de 3 dies a una ciutat europea sorpresa per a
  dues persones. Es deixarà a la persona guanyadora descartar tres ciutats, però la
  destinació final serà sorpresa i se li comunicarà quan s’hagin pactat les dates amb la
  guanyadora. El premi inclou els vols des de Barcelona (en la franja horària que més
  convingui a la premiada), l’estada en un hotel cèntric o ben connectat d’almenys tres
  estrelles i l’esmorzar. Les dates a escollir per viatjar hauran de ser fora de
  temporada alta (es pot posar en contacte amb el Garrotxa Approp per trobar la millor
  opció).
 6. L’equip de gestió del projecte es posarà en contacte amb la persona guanyadora per
  validar que el seu usuari d’Instagram ha complert els requisits de participació i si és
  així, se li oferirà el premi. En el cas que no l’accepti, es tornarà a sortejar el premi. Si
  la persona guanyadora no respon en 48 hores es tornarà a realitzar el sorteig i
  s’extraurà un nou guanyador.
 7. Es demanarà el DNI a la persona guanyadora per verificar que va néixer entre 2004 i
 8. En cas de no complir-se aquesta condició o que la persona no enviï fotografia
  del seu DNI, el premi passarà al següent suplent.
 9. La data límit per gastar el premi serà el 30 de setembre de 2023.
 10. Totes les compres que es realitzin a través de l’aplicació acumularan el
  percentatge de descompte de l’import total, tal com estableixen les condicions
  generals del projecte Garrotxa Approp
 11. El premi (valorat en 600€) no és bescanviable per l’import en efectiu.
 12. Només es podrà ser benefactor/a del premi si no s’ha rebut durant l’any 2022 cap
  altre premi en cap de les promocions del Garrotxa Approp anteriors.

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

El Garrotxa Approp és un projecte impulsat per l’associació pel Fomentdel consum local que compte amb la col·laboració de l’Associaciód’Hostalatge de la Garrotxa, l’Associació de Comerciants d’Olot, laPlaça Mercat d’Olot, Turisme Garrotxa, Dinàmig, el Consell Comarcal dela Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot; i amb el suport de Cercle Euram,l’Associació de Joves Empresaris de la Garrotxa i el Fòrum de Bianya.

La titularitat de l’aplicació Garrotxa Approp correspon a DinàmiG(Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa) i l’Ajuntamentd’Olot n’és el titular de les dades. 

L’Associació per al foment del consum local de la Garrotxa té ambrelació a aquesta campanya la condició de tercer encarregat deltractament de dades de caràcter personal. Per tant, s’ajustarà la sevaactuació en aquest àmbit a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels dretsdigitals, i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i delConsell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les personesfísiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliurecirculació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE(RGPD).

Consulteu aquí la Política de privacitat