+30. Ser d’Olot té premi.

+30. Ser d’Olot té premi

L’Ajuntament d’Olot vol promoure el consul¡m local i de proximitat i ha escollit el Garrotxa Approp per beneficar els seus usuaris olotins. Para atenció!

_

Entre el 12 de setembre i el 27 de novembre de 2022 es premiarà amb 30 € a tots els olotins proppers que facin compres combinant dues categories d’establiments pel valor de 30 €. Per exemple, en un bar i un hotel, un comerç i una activitat…

Si la suma de les dues compres arriba a un mínim de 30 €, guanyaran 30 € més per gastar als establiments d’Olot que formen part del Garrotxa Approp.

Es regalaran 1500 vals de 30 € (un per usuari) i s’hauran de consumir abans del 27 de novembre de 2022 o es perdran.

Si vols més informació fes un cop d’ull a www.descobreixolot.cat

_

FUNCIONAMENT

 1. Poden participar-hi tots els usuaris registrats a l’aplicació Garrotxa Approp (www.garrotxaapprop.cat) majors de 16 anys.
 2. Per entrar en el sorteig l’usuari ha d’haver realitzat com a mínim 5 compres en qualsevol dels adherits a l’aplicació entre l’1 i el 30 de novembre de 2022 (ambdós inclosos). Com més compres es realitzin, més possibilitats de ser la persona guanyadora, independentment de l’import gastat.
 3. La durada de la campanya és de l’1 al 30 de novembre de 2022.
 4. A partir de les dades extretes del gestor de l’app, el sorteig es portarà a terme i es comunicarà la persona guanyadora a partir de l’1 de desembre de 2022 a través de correu electrònic.
 5. La campanya contempla un únic guanyador que rebrà el premi i podrà escollir un o més acompanyants per gaudir de l’espectacle esportiu que esculli, en funció del cost de les entrades.
 6. El premi consisteix en una o més entrades (en funció del cost d’aquestes) per anar a veure un espectacle esportiu, que esculli la persona guanyadora, que es pugui veure a Catalunya i del qual es puguin comprar entrades durant el mes de desembre. S’haurà de gestionar la compra del premi durant el mes de desembre encara que l’espectacle esportiu sigui en els 6 mesos següents.
 7. L’equip de gestió del projecte es posarà en contacte amb la persona guanyadora per correu electrònic i li oferirà el premi. En el cas que no l’accepti, es tornarà a sortejar el premi. Si la persona guanyadora no respon en 48 hores es tornarà a realitzar el sorteig i s’extraurà un nou guanyador.
 8. La data límit per gestionar la compra del premi serà el 31 de desembre de 2022.
 9. Totes  les  compres  que  es  realitzin  a  través  de  l’aplicació  acumularan  el percentatge  de  descompte  de  l’import  total,  tal com estableixen les condicions generals del projecte Garrotxa Approp
 10. El premi (valorat en 300 €) no és bescanviable per l’import en efectiu.
 11. Només es podrà ser benefactor/a del premi si no s’ha rebut durant l’any 2022 cap altre premi en cap de les promocions del Garrotxa Approp anteriors.

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

El Garrotxa Approp és un projecte impulsat per l’associació pel Fomentdel consum local que compte amb la col·laboració de l’Associaciód’Hostalatge de la Garrotxa, l’Associació de Comerciants d’Olot, laPlaça Mercat d’Olot, Turisme Garrotxa, Dinàmig, el Consell Comarcal dela Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot; i amb el suport de Cercle Euram,l’Associació de Joves Empresaris de la Garrotxa i el Fòrum de Bianya.

La titularitat de l’aplicació Garrotxa Approp correspon a DinàmiG(Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa) i l’Ajuntamentd’Olot n’és el titular de les dades. 

L’Associació per al foment del consum local de la Garrotxa té ambrelació a aquesta campanya la condició de tercer encarregat deltractament de dades de caràcter personal. Per tant, s’ajustarà la sevaactuació en aquest àmbit a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels dretsdigitals, i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i delConsell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les personesfísiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliurecirculació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE(RGPD).

Consulteu aquí la Política de privacitat