Sorteig d’estiu a Instagram!

Sorteig de 50 € pel Garrotxa Approp a IG

Entre l’1 i el 10 de juliol de 2022 participa en el sorteig d’Instagram del Garrotxa Approp i guanya un val de 50 €, per gastar a través de l’app, en qualsevol dels establiments adherits.

_

Col·labora a reactivar l’economia passant el Garrotxa Approp quan compris en els establiments adherits al projecte i entraràs en el sorteig de 5 vals de 50 €.

_

BASES DE PARTICIPACIÓ I REQUISITS

  1. Poden participar-hi tots els usuaris registrats d’Instagram que segueixin el perfil del  Garrotxa Approp (https://www.instagram.com/garrotxa.approp/) majors de 16 anys.
  2. Per entrar en el sorteig l’usuari ha de seguir el perfil del Garrotxa Approp, clicar “m’agrada” a la publicació del sorteig, que es penjarà el dia 1 de juliol, i mencionar a dues persones en un comentari a la mateixa imatge. Es podrà obtenir una participació extra si en el comentari etiquetant a dues persones, l’usuari explica per a què fa servir el Garrotxa Approp.
  3. Com més comentaris es realitzin, més possibilitats de ser la persona guanyadora.
  4. La durada de la campanya és de l’1 al 10 de juliol de 2022.
  5. El 10 de juliol es tancarà el termini i l’11 de juliol de 2022 es comunicarà el guanyador via Instagram i se’l contactarà per missatge directe a través de la XXSS.
  6. La campanya contempla un únic guanyador per un únic premi valorat en 50 euros.
  7. L’equip de gestió del projecte es posarà en contacte amb la persona guanyadora perquè accepti el premi i en el cas contrari, es tornarà a sortejar el premi. Si la persona guanyadora no respon en 48 hores es tornarà a realitzar el sorteig i s’extraurà un nou guanyador.
  8. La data límit per gastar el premi serà el 31 de desembre de 2022 a les 24 hores.
  9. Totes  les  compres  que  es  realitzin  a  través  de  l’aplicació  acumularan  el percentatge  de  descompte  de  l’import  total,  tal com estableixen les condicions generals del projecte Garrotxa Approp.

El premi (valorat en 50 euros) no és bescanviable per l’import en efectiu.  

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

El Garrotxa Approp és un projecte impulsat per l’associació pel Fomentdel consum local que compte amb la col·laboració de l’Associaciód’Hostalatge de la Garrotxa, l’Associació de Comerciants d’Olot, laPlaça Mercat d’Olot, Turisme Garrotxa, Dinàmig, el Consell Comarcal dela Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot; i amb el suport de Cercle Euram,l’Associació de Joves Empresaris de la Garrotxa i el Fòrum de Bianya.

La titularitat de l’aplicació Garrotxa Approp correspon a DinàmiG(Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa) i l’Ajuntamentd’Olot n’és el titular de les dades. 

L’Associació per al foment del consum local de la Garrotxa té ambrelació a aquesta campanya la condició de tercer encarregat deltractament de dades de caràcter personal. Per tant, s’ajustarà la sevaactuació en aquest àmbit a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels dretsdigitals, i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i delConsell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les personesfísiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliurecirculació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE(RGPD).

Consulteu aquí la Política de privacitat