Per Sant Joan, sigues el propper que més ho peta!

SERÀS TU UN DELS 5 PROPPERS QUE MÉS HO PETARAN?

De l’1 al 22 de juny, valida l’app en almenys 3 establiments diferents del Garrotxa Approp i entra en el sorteig de 5 vals de 50 € per utilitzar el Garrotxa Approp!

_

Col·labora a reactivar l’economia passant el Garrotxa Approp quan compris en els establiments adherits al projecte i entraràs en el sorteig de 5 vals de 50 €.

_

BASES DE PARTICIPACIÓ I REQUISITS

La  campanya  de Sant Joan  consisteix en un sorteig de 5 vals de 50 € per l’app Garrotxa Approp. Tots els usuaris que validin l’app en almenys 3 establiments diferents entre l’1 i el 22 de juny (ambdós inclosos), entraran en el sorteig.

Funcionament:

  1. Poden participar-hi tots els usuaris registrats a l’aplicació Garrotxa Approp (www.garrotxaapprop.com) majors de 16 anys.
  2. Per entrar en el sorteig l’usuari ha d’haver realitzat com a mínim una compra en tres establiments diferents en qualsevol dels adherits a l’aplicació entre l’1 i el 22 de juny de 2022 (ambdós inclosos). Com més compres es realitzin, més possibilitats de ser la persona guanyadora, independentment de l’import gastat.
  3. La durada de la campanya és de l’1 al 22 de juny de 2022.
  4. A partir de les dades extretes del gestor de l’app, el sorteig es portarà a terme i se’n comunicaran els guanyadors el 23 de juny de 2022 a través de les xarxes socials (IG @garrotxa.approp) i de l’apartat notícies de l’app
  5. La campanya contempla cinc únics guanyadors que rebran cadascun un val de 50 € per gastar a través del Garrotxa Approp.
  6. L’equip de gestió del projecte es posarà en contacte amb la persona guanyadora perquè accepti el premi i en el cas contrari, es tornarà a sortejar el premi. Si la persona guanyadora no respon en 48 hores es tornarà a realitzar el sorteig i s’extraurà un nou guanyador.
  7. La data límit per gastar el premi serà el 31 de desembre de 2022 a les 24 hores.
  8. Totes  les  compres  que  es  realitzin  a  través  de  l’aplicació  acumularan  el percentatge  de  descompte  de  l’import  total,  tal com estableixen les condicions generals del projecte Garrotxa Approp
  9. Es potenciaran els nous guanyadors/res de manera que si ja s’ha estat guanyador d’un sorteig o recompensa del Garrotxa Approp, no li podrà tornar a tocar fins a l’any següent.

El premi (valorat en 50 euros per cada val) no és bescanviable per l’import en efectiu.  

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

El Garrotxa Approp és un projecte impulsat per l’associació pel Fomentdel consum local que compte amb la col·laboració de l’Associaciód’Hostalatge de la Garrotxa, l’Associació de Comerciants d’Olot, laPlaça Mercat d’Olot, Turisme Garrotxa, Dinàmig, el Consell Comarcal dela Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot; i amb el suport de Cercle Euram,l’Associació de Joves Empresaris de la Garrotxa i el Fòrum de Bianya.

La titularitat de l’aplicació Garrotxa Approp correspon a DinàmiG(Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa) i l’Ajuntamentd’Olot n’és el titular de les dades. 

L’Associació per al foment del consum local de la Garrotxa té ambrelació a aquesta campanya la condició de tercer encarregat deltractament de dades de caràcter personal. Per tant, s’ajustarà la sevaactuació en aquest àmbit a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels dretsdigitals, i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i delConsell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les personesfísiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliurecirculació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE(RGPD).

Consulteu aquí la Política de privacitat